Ново име

Прочит: Исая 62:1-5

 

„Народите ще видят правдата ти и всички царе – славата ти; и ти ще се наречеш с ново име, което устата Господни ще изрекат.“

(Исая 62:2)

 

В училище винаги се замесвах в неприятности и винаги се коментираше лошото ми поведение. Заслужавах си забележките, но изненадващо, една учителка мислеше, че мога да се поправя. В разговорите с мен и в дневника отбелязваше добрите ми черти. Естествено, това ми помогна да гледам на себе си по различен начин, а с времето останалите също започнаха да забелязват положителните ми качества. Тази учителка ми помогна да предприема промяна и да се откажа от лошото си поведение. Преживях не просто промяна, а пълна трансформация от Бога.

Пророк Исая описва същата ситуация в Израил. Народът беше съгрешил, но милостивият Бог го прие отново, дарявайки му надежда. Освен това той получи ново име – „изоставения“ Бог нарече „Моето благоволение е в него“ (Исая 62:4). Праведността на израилтяните беше възможна само защото Господ спасява и изкупва. Важно е как ни нарича милостивият Бог, а не какви етикети получаваме, следвайки собствените си грешни пътища. Както моята учителка направи от мен нов човек, така и Бог ни възстановява, за да бъдем Негови верни свидетели в света!

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни даваш ново име и ни призоваваш. Помагай ни да живеем така, че да Те прославяме. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз съм Божие дете и това ме определя.

Майк Медейрос (Калифорния, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО МИ Е ПОМОГНАЛ ДА ОТКРИЯ СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ.