Нов адрес

Прочит: Ефесяни 2:4-10

 

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога…“

(Ефесяни 2:8)

 

Докато със съпругата ми пътувахме към Лисабон преди няколко години, научихме, че е починала наша приятелка. За да си спомним за нея, намерихме една църква, в която можехме да седнем и да се помолим. Тя се намираше на един хълм и се казваше „Църква на благодатта“.

Когато излязохме от църквата, над нас мина самолет и съпругата ми отвори приложение, в което да провери откъде идва и накъде отива. На картата на телефона се виждаше и къде се намираме ние. Локацията беше озаглавена „Благодат“. Приех това като лично послание от Бога – това е новият ни адрес.

Трябва да призная, че много често приемам Божията благодат като даденост. Но тя е скъпоценен дар, за който Исус умря и възкръсна. Както пише апостол Павел в Ефесяни 2:12, без Бога нямаме надежда в света. Сега имаме нов живот в Исус Христос.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за Христовата саможертва и за дара на благодатта. Помогни ни да прегърнем това благословение и да го предложим и на други. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз съм Божие дете и домът ми е в Божията благодат.

Ойвинд Аске (Норвегия)

 

Да се молим за: МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПЪТНИЦИ.