Нов път

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21

 

„И никой не налива ново вино в стари мехове; защото виното ще спука меховете и ще се изхабят и виното, и меховете; но наливат ново вино в нови мехове.“

(Марк 2:22)

 

Мина година от последния път, в който приготвих ябълково пюре. С голямо желание събрах пресните ябълки и се приготвих, но когато започнах, много трудно ги почиствах от сърцевината. Тогава се сетих, че съм купила ново приспособление за почистване, а все още се мъчех със старото. Защо още навреме не го бях изхвърлила?

Това ми напомня за духовния живот. Продължавам да се държа за стари навици, които не ми носят нищо добро. Както ни казва днешният прочит, в Христос сме нови, всичко старо преминава. Правя живота си по-труден, когато отказвам да се разделя със старото и забравям да търся Божието водителство. Полезно е да четем Библията и да споделяме с други какво сме научили. И винаги е добре да се молим, като искаме от Бога просветление и водителство.

 

Молитва: Любящи Боже, помогни ни да се разделим със старите си пътища и да търсим нови преживявания и път, който да ни приближава към Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато се освободя от старото, което ми пречи, Бог ще ме води по нов път.

Ейприл Богърт (Ню Йорк, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ОПИТВА ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ СТАРИТЕ СИ ПЪТИЩА.