Обикновените неща

Прочит: 4 Царе 5:1-14

 

„А слугите му се приближиха и му казаха: Татко наш, ако пророкът ти беше заръчал нещо голямо, не би ли го извършил? И така, колко повече, като ти казва: Окъпи се и се очисти!“

(4 Царе 5:13)

 

Когато пророк Елисей каза на Нееман какво да направи, за да оздравее, той отказа, защото му се видя твърде просто. Вероятно очакваше някакво грандиозно чудо, а това, което се искаше от него, беше толкова обичайно.

Знам, че е имало случаи, при които съм пропускала добри неща, защото не съм искала да извърша нещо обикновено. Искала съм да съм здрава, но не съм се хранила здравословно и не съм се движила достатъчно. Мечтала съм за повишение, но не съм се старала достатъчно, за да го постигна. Търсила съм по-добри взаимоотношения с децата си, но не съм им отделяла нужното време. Ето как не съм правила малкото, което Бог е искал да направя, очаквайки невиждани чудеса. С времето научих, че няма да постигнем по-добри резултати с някакви грандиозни дела, а като водим посветен християнски живот и не се отказваме от своята вяра.

 

Молитва: Господи, учи ни да вършим обикновените неща, на които сме способни, за да живеем необикновения живот, който ни даряваш. Амин.

 

Мисъл за деня: С Божията помощ обикновените усилия могат да ни донесат необикновени резултати.

Амбър Мари Фолоуел (Арканзас, САЩ)

 

Да се молим за: СВОЯ РАСТЕЖ.