Обичай всички

Прочит: Йоан 13:1-17

 

„Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.“

(Йоан 13:15)

 

Представям си сцената с измиването на краката от Евангелието според Йоан: Исус сваля горната Си дреха, взема престилка, препасва я и измива краката на Своите ученици. Не мога да не си помисля – ако Спасителят на света се смирява по този начин, ние също трябва да сме готови да служим на другите, независимо от това какво е нашето или тяхното положение в обществото.

Ако искаме да следваме Христовия пример, трябва да подхождаме така към всички хора. Заради любовта на Исус към нас можем да проявяваме любов към всички хора, дори към тези, които са различни от нас. Затова нека показваме любов с предварителната нагласа, че това, което ни свързва, е повече от това, което ни разделя. Такава любов приема различното мнение. Тя пита: „Как да ти помогна?“. Ако сме такива, ще осъзнаваме своите грешки и недостатъци. Ще бъдем изцяло устремени към Исус.

 

Молитва: Небесни Отче, помагай ни да не забравяме Твоята жертва. Нека носим любовта и радостта в Христос на всички хора, които срещаме. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус ме призовава да гледам отвъд земните ограничения и да обичам всички хора.

Джанис Грег Пресли (Мериленд, САЩ)

 

Да се молим: ДА ОБИЧАМЕ ВСИЧКИ, КАКТО ХРИСТОС ГИ ОБИЧА.