Обичани и очаквани

Обичани и очаквани

Прочит: Матей 18:10-14

 

„Също така не е по волята на вашия Отец, Който е на небесата, да загине нито един от тези, малките.“

(Матей 18:14)

 

Водя занимания с възрастни хора със специални образователни потребности. Един ден жена от групата ни излезе, без да я видя. Не можахме да я открием и много се притесних. Търсихме я по улиците, стигнахме до града, дори повикахме полиция. Започнах да си представям най-страшните неща. Тогава от полицията ни съобщиха, че жената е намерена. Какво облекчение! Разбрахме, че е прескочила до един магазин за чай в града, където персоналът любезно се е погрижил за нея.

Широкият спектър от емоции, които преживях през онзи ден – от страх и ужас до успокоение и радост – ми напомни човека, за когото разказва Исус в притчата за изгубената овца. Нашият Отец знае колко лесно можем да се изгубим и какви опасности крие това, но Той ни познава и се грижи за всеки от нас, като се интересува от всеки избор, който правим, и от трудностите, които преодоляваме. Матей 18 ни напомня, че Бог ни познава и ни търси, а когато се върнем при Него, се радва.

 

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти, че се грижиш за тези, които са изгубени. Помагай ни да ги обичаме, както Ти ги обичаш. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ще ми помогне в трудностите.

Рупърт Гревил (Англия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИМАТ СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.