Отново към висините

Отново към висините

Прочит: Исая 40:27-31

 

„… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“

(Исая 40:31)

 

Една сутрин, докато се разхождах, забелязах ястреб, който летеше ниско, а до него – една малка птичка. Притесних се за нея, защото не знаех как ще реагира ястребът. Тогава станах свидетел на незабравима гледка. Ястребът се спусна още по-ниско, а птичката кацна върху него. Така те се понесоха пред очите ми. След малко ястребът се снижи отново, този път над една телена ограда, и там птичката се приземи. Той полетя нагоре и скоро го изгубих от поглед. А птичката си почина за кратко и също пое своя път.

Благодарих на Бога за тази удивителна илюстрация на един от любимите ми стихове. Всички ние се изморяваме, но когато чувстваме, че не можем повече, Библията ни насърчава да се надяваме на Господа. Той знае какви са силите ни и се грижи за нас. Както онази малка птичка се отпусна на крилата на ястреба, за да събере сила и да продължи, ние можем да разчитаме Бог да поднови силата ни и да ни помогне да продължим.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, че подновяваш силата ни, когато възлагаме надеждата си на Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Къде намирам сила, за да продължа напред?

Марша Хауърд (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ВЯРВАЩИТЕ, КОИТО СА ОБЕЗСЪРЧЕНИ.