Отпечатъци

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7

 

„Благословен Бог (…) Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“

(2 Коринтяни 1:3-4)

 

Имам витрина, в която се намират много интересни вещи – всяка със своя история. Някои от тях привличат вниманието на децата и бебетата и ми е много забавно да гледам как те се прилепват до стъклото, за да ги гледат. Когато родителите им ги приберат, често забравям да почистя следите. При първите лъчи на слънцето, които огряват витрината, виждам всички следи от пръсти.

Тези следи ме карат да се замисля за своя живот. Когато преминавам през трудно време, не забелязвам „отпечатъците“ на Бога – всички Негови благословения. Понякога се питам дали чува молитвите ми, вижда ли болката ми, интересува ли се от моите проблеми. Но когато Божията светлина ме озари, поглеждам назад и виждам всичко, което Той ми е дарявал – напътствие, утеха, подкрепа във всяка моя крачка.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за водителството и насърчението, които ни даваш през целия ни житейски път. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да видя „следи“ от Божията любов навсякъде.

Карол Илейн Харисън (Канада)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИСКА ДА ПОЧУВСТВА БОЖИЯТА ЛЮБОВ.