Отхвърляне и приемане

Прочит: Псалм 66:16-20

 

„Но Господ каза на Самуил: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил. Защото не гледам, както гледа човек; понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“

(1 Царе 16:7)

 

Обичам да пиша. Няма по-хубаво чувство от това редакторът да приеме текста ми, а всеки отказ ме натъжава. Но това не може да се сравни с отхвърлянето от близък човек.

Всички сме различни и всеки иска да бъде приет. Искаме да намерим своето място, да бъдем чути, да сме разбрани. Аз не съм перфектен християнин. Често се е случвало да не разбирам хората. Сигурен съм, че това ги е наранявало.

Исус обичаше хората, отхвърлени от обществото. Той ни показа как трябва да постъпваме – особено когато срещаме някого, когото останалите не приемат. Последното изречение на 1 Царе 16:7 ни казва една изпитана истина: „човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце“.

Когато се опитваме да живеем така, че да приемаме хората, можем да се насърчим с казаното в Псалм 66:20: „Благословен да е Бог, Който не отхвърли молитвата ми, нито отвърна от мен Своята милост“.

 

Молитва: Отче на всички, помогни ни да виждаме сърцата на хората, а не само външния им вид. Помагай ни да обичаме като Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да даря Божието приемане на всеки човек.

Бил Пайк (Вирджиния, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ОТ МОЕТО ПРИЕМАНЕ.