Парче от пъзела

Прочит: Йеремия 29:10-14

 

„… като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си…“

(Ефесяни 1:9)

 

Любимото ми занимание е да шия покривки за мебели, затова една приятелка ми подари пъзел, който изобразяваше различни покривки. Когато наредих по-голямата част от картината, открих парче, което беше толкова странно и с такъв особен цвят, че бях сигурна, че е не е от този пъзел. Оставих го настрана и продължих, докато не открих, че това е точно последното парче, от което се нуждаех накрая. За моя изненада, то пасна чудесно на останалото празно място.

Докато мислех за това, се сетих за Божията воля. Също като това особено парче от пъзела, можем да чувстваме, че не сме в съответствие със своето обкръжение, или да се питаме защо Бог не използва по определен начин дадена ситуация. Но както парчето от моя пъзел намери точното си място, така и ние имаме своето точно място в Божия план. Той вижда цялата картина, за разлика от нас. Библията ни казва, че Господ има план за нас. Наша отговорност е да останем верни и уверени, че Той подрежда живота ни по правилния начин.

 

Молитва: Боже, помогни ни да останем верни на Теб, независимо как ни изглежда ситуацията, в която се намираме. Благодарим Ти за Твоя Син, Който ни дава надежда. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се доверя на Бога, защото Той вижда пълната картина.

Джейн Рейджър (Вирджиния, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ОБЕЗВЕРЕНИ.