Перфектно зрение

Прочит: Псалм 16:5-11

 

„Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено…“

(Матей 6:22)

 

Във времето на социална дистанция заради новия коронавирус надзирателите в нашия затвор станаха много изобретателни в измислянето на нови игри за обитателите. Последното състезание беше за добро зрение. Зарадвах се, че спечели човек от нашето крило.

Когато отидох да го поздравя, той беше тъжен. Сподели ми, че е очаквал да бъде освободен и да види семейството си. За моя изненада, той започна да ми разказва за тях и да ми споделя как е стигнал до затвора. Попитах го иска ли да се помолим заедно. После го насърчих да търси утеха в думите от Откровение 3:20: „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мен“. Поканих го на богослужение същия следобед.

Когато се върнах в килията си, се замислих. Този човек ми напомни, че може да имаме перфектно зрение, а да не виждаме това, което ни отделя от Бога. За радост, Той е търпелив и винаги ни очаква. Когато се доверим на Спасителя, Святият Дух отваря духовните ни очи, за да видим пътя, който Бог е положил пред нас и който винаги ни води към нещо добро.

 

Молитва: Боже, Който знаеш всичко, дай ни очи, за да видим ясно Тебе и хората, които си ни призовал да обичаме. Святи Душе, дай ни сили, за да сме верни и да насърчаваме другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато пътят пред мен е неясен, Бог може да отвори очите ми за надеждата.

Карлос Васкес (Флорида, САЩ)

 

Да се молим за: НАДЗИРАТЕЛИТЕ.