Песни от сърцето

Прочит: 2 Коринтяни 2:14-17

 

„Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си…“

(Колосяни 3:16)

 

Нямам изявена музикална дарба и ми беше много трудно да уча нови песни с хвалебната група в църквата всяка седмица. Само допреди пет години не бях чувал нито една от тях и не разбирах смисъла на хвалението. Не знаех, че много духовни песни са основани на библейски стихове или стари химни. В началото да ги пея всяка седмица, ме караше да се чувствам неудобно, но после Святият Дух ме научи, че е важна нагласата на сърцето, както и посланието на песента, а не толкова изпълнението. Когато спрях да мисля толкова върху пеенето си, осъзнах, че като пея с любов и възхвала, Бог се радва на моя принос.

Целта на хвалението е да прославяме Бога. Псалм 69:30 казва: „Ще хваля името на Бога с песен и ще Го възвелича с хваления“. С песните си показваме своята любов към Бога, а не търсим похвали. Хвалението, което отправят всички църкви по света към Господ, е радост за Него, особено когато сърцата и умовете ни са отворени към истините на Писанието, които песните съдържат.

 

Молитва: Господи Исусе, направи ни инструменти на Твоята любов и истина чрез песните. Насочи умовете ни, смекчи сърцата ни, отвори очите и ушите ни за истините на Твоето слово. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще пея с радост и отдаденост, за да прославям Бога.

Робърт Расин (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: МУЗИКАНТИТЕ.