Повече от думи

Прочит: Йоан 20:24-29

 

„А най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.“

(1 Петр. 3:8)

 

Докато учителят ни говореше, видях как един от съучениците ми се върти на стола си. В междучасието ми каза: „Толкова ми е трудно да седя и да слушам. Предпочитам да правя нещо, да докосвам, да помирисвам, да опитвам. Уча, когато преживявам нещата“.

Като чета днешния пасаж, си мисля, че вероятно Тома е бил същият тип човек. Макар че е наречен от традицията Тома неверни, може би е възприемал информацията предимно чрез своите сетива. Може би свидетелствата на останалите не са му помогнали да приеме случилото се лесно. Трябвало е да чуе, да види и да докосне, за да се увери, че Исус е възкръснал.

И ние понякога изпитваме същото затруднение. Може да възприемаме проповедите като нещо скучно, защото не са включени всичките ни сетива. За някои Причастието помага да се преодолее това усещане. Други харесват обръщенията към децата, които са по-нагледни. Хубаво е да имаме разбиране към различните начини за възприемане на евангелието, защото и ние имаме своите особености и търсим разбиране от другите.

 

Молитва: Велики Господи, помагай ни да имаме разбиране за различните начини, по които хората възприемат Благата вест. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Използването на всички сетива може да ми помогне да почувствам по-осезаемо Божието присъствие.

Мери Хънт Уеб (Ню Мексико, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО УЧАТ ПО-ЛЕСНО ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ.