Подновена сила

Подновена сила

Прочит: 1 Царе 30:1-6

 

„… А Давид се укрепи в Господа, своя Бог.“

(1 Царе 30:6)

 

През януари 2020 г. градът ни преживя невиждано дотогава наводнение. Църквата ни, която се ремонтираше, беше инвестирала в много материали, които изгубихме заради водата. Бях пастор от 12 години и сърцето ми се късаше, като гледах какво се случва.

В такива моменти сме обзети от безсилие, болка и отчаяние. Но Божието слово ни среща в бедата и ни дава сила. В 1 Царе 30 четем за реакцията на Давид при вида на опустошения Сиклаг. Той плака и тъгува, но не се остави на скръбта. Вярата му в Бога поднови неговата сила. Давид потърси Божието водителство и когато дойде времето, възстанови всичко. Този разказ вдъхнови мен и цялата църква и ни даде сила да продължим напред.

Всички преминаваме през трудни моменти и губим вяра. Но и ние като Давид можем да намерим сила в Господа. Нека винаги се молим, защото в правилното време Бог ще ни възстанови.

 

Молитва: Господи, във време на беда възлагаме надеждата си на Теб. Възстановявай ни в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще посрещам бедите с вяра, защото Бог може да ме преведе през всичко.

Марсио Абрю де Фрайтас (Бразилия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЛЕД НАВОДНЕНИЕ.