Под звездното небе

Прочит: Битие 1:14-28

 

„Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина в правда – като звездите до вечни векове.“

(Даниил 12:3)

 

Живея в не много населен район и обичам вечер да се вглеждам в звездното небе. Когато съобщят, че се очаква звездопад, сядам на верандата  и вдигам глава в очакване да видя красивото явление. Разбира се, виждам само част от небето.

За радост, Бог вижда цялата картина. Той ни е създал и познава всичките ни падения и триумфи. Знае какво ни очаква в бъдеще. „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда“ (Йеремия 29:11). Божията ръка е над нас всеки ден – протегната с любов, за да ни води, защитава и прощава. Господ е създал небето и земята, растенията, животните и нас, хората. Можем да Му благодарим, че вижда цялата картина и всеки от нас е ценен за Него.

 

Молитва: Боже, Творец на всичко, благодарим Ти, че ръката Ти е над нас всеки ден. Помагай ни да се стремим към Теб, за да живеем праведно и да Те прославяме. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог вижда всичко и това ми носи мир.

Лори Хълви (Илинойс, САЩ)

 

Да се молим за: БОЖИЕТО ТВОРЕНИЕ.