Послание от Бога

Прочит: Марк 5:21-43

 

„Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.“

(Йеремия 29:12)

 

Мъжът ми беше болен няколко дни и се притеснявахме, че може да е коронавирус. Живеем с родителите и малките си деца и мисълта, че може да са заразени, наистина ни тревожеше. Той си направи тест и с нетърпение чакахме резултата.

Всяка вечер с децата и тяхната гледачка се събираме да четем от Библията. Онази вечер отворихме на пасаж, озаглавен „Исус изцерява“. Разгърнах предната страница, за да проверя дали не съм пропуснала нещо, но не бях. Сърцето ми се изпълни с благодарност, защото знаех, че Бог ми говори. Споделих на гледачката как Бог ни изпраща послания чрез Своето слово. Само трябва да се обърнем към Него с вяра и Той ще ни преведе през трудностите.

През онази вечер, докато четях историята за възкресяването на дъщерята на Яир, знаех, че какъвто и да е резултатът от теста на мъжа ми, Бог ще ни преведе през изпитанието. Това ми донесе спокойствие.

 

Молитва: Боже, насочвай ни в пътя, когато преминаваме през изпитанията на ежедневието. Помогни ни да не се тревожим, а да сме уверени в Твоето присъствие и закрила. Амин.

 

Мисъл за деня: Библията ми напомня, че Бог винаги е близо.

Самар Арум (Пакистан)

 

Да се молим за: БОЛНИТЕ ОТ COVID-19 И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ.