Посланици на Христос

Посланици на Христос

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21

 

„И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога…“

(2 Коринтяни 5:20)

 

Посланиците на определени държави представляват техните граждани в чужди страни. Те имат функция на официални говорители и могат да оказват политическо влияние.

Христос призовава Своите последователи да бъдат посланици – да Го представляват пред хората. Като Негови посланици ние трябва да отразяваме Христовата любов, милост, радост и щедрост. Каква невероятна отговорност е да си Христов посланик!

Освен това ние трябва да се уподобяваме на своя Спасител. Всичко, което казваме и вършим, е свидетелство за Божието царство, което се открива в Христос.

Апостол Павел ни казва, че Христос ни изпраща като Свои посланици. Можем да изпълним това предназначение, като посветим живота си на Него и живеем според Неговата любов и милост.

 

Молитва: Боже, прощавай ни, когато не Те представяме правилно пред света, и ни давай сила чрез безкрайната Си любов и милост, за да изпълним мисията, която си ни поверил. Амин.

 

Мисъл за деня: Представлявам Христос, когато живея според Неговата любов.

Тод Дийбрич (Уисконсин, САЩ)

 

Да се молим за: ПОСЛАНИЦИТЕ НА СВОЯТА ДЪРЖАВА.