Призив

Прочит: Агей 1:2-5, 12-13

 

„Господният пратеник Агей говори на народа с думите на Господното послание: Аз съм с вас, казва Господ.“

(Агей 1:13)

 

Нямах причина да не харесвам този човек – наричах го „християнина“, но с него нямахме нищо общо. Бях с 20 години по-стар. Той беше студент. Аз работех като техник по поддръжката. Бях виждал хиляди студенти да идват и да си отиват. Много малко от тях изобщо ме заговаряха. Но той го направи – няколко пъти. Дори запомни името ми. Говори ми за Исус и ме покани да отида на църква. „Искам да пооправя живота си преди това – му бях казал. – Ще го направя някой ден.“ Не знам дали ми повярва. Дори аз не си вярвам. После сигурно завърши, защото спрях да го виждам в университета.

Това се случи преди 30 години, но никога не забравих неговото насърчение. Дойде времето да се върна в църквата и съм благодарен. Но продължих да се питам какво ли благословение пропуснах заради късното завръщане към вярата. Припомних си, че вярата не е сделка. Дори когато не обръщаме внимание на Бога, Той ни обича. Но отношенията с Него изискват нашия отговор. Когато израилтяните отговаряха на Божия призив, Той потвърждаваше: „С вас съм“. Сега чрез Христос Бог винаги е с нас.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за Твоята безкрайна любов. Давай ни сила, за да отговорим на призива Ти и да растем в общението си с Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще търся Божието насърчение в разговорите си с хората.

Ендрю Майкъл Ардоин (Луизиана, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СИ ТЪРСЯТ ЦЪРКВА.