Призовани да споделяме

Прочит: 1 Йоан 3:16-24

 

„Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов?“

(1 Йоан 3:17)

 

Работя в местна фирма за дървен материал и железарски инструменти, която има няколко магазина в централната част на Тексас. Често от един магазин до друг се карат различни материали. Това ми напомня как Бог ни е призовал да се грижим един за друг.

Той знае, че се нуждаем от храна, дрехи и дом, и е промислил за всичко това (Матей 6:31-33). Той отговаря на нечии молитви чрез нас и ни призовава да споделяме това, което имаме, с другите (Второзаконие 15:11). Когато отговаряме на този призив и даваме на хората, показваме на дело своята вяра  и това, че Господ се грижи за всички наши нужди (Яков 2:15-17).

Всеки път, когато карам материал до някой магазин, си припомням, че Бог посреща нуждите ни. Когато Той ме призовава да споделя материалните си притежания или времето си с други хора, аз ставам свидетел на тази Негова грижа. Даването ми не само помага на другите, но и променя моето сърце, за да разбира повече Божията любов. Давайки, получавам. Давайки, служа на Господа (Матей 25:40).

 

Молитва: Боже, помагай ни да виждаме нуждите на хората. Нека даваме щедро и да се уподобяваме на Тебе. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато Бог ми дава повече, отколкото имам нужда, съм призован да споделям.

Майкъл Кимъл (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.