Пример за Христос

Прочит: 2 Тимотей 3:14-17

 

„Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“

(Ефесяни 2:10)

 

Едно от хобитата ми е да рисувам пейзажи. Обичам да наблюдавам Божието творение и да се опитам да пресъздам земята, небето, водата върху платно. За да го правя добре, трябва да изучавам техниките. Има правила за смесване на цветовете и предаване на формите, светлината и перспективата. Колкото повече научавам за природата, толкова по-добре се справям, защото познавам обектите. Ако се справя успешно с някоя картина, хората го виждат и разбират идеята ми, а може и да се вдъхновят от нея.

В днешния стих се казва, че Бог ни е създал за добри дела в Исус Христос. Прочитът от 2 Тимот. подчертава ползата от изучаването на словото. Колкото повече се молим, изучаваме Божието слово и размишляваме над него, толкова повече разбираме Бога. Когато словото стане част от нас чрез Святия Дух, ще изобразяваме по-добре Христос пред хората, когато те слушат думите и гледат делата ни. Така можем да станем Негови свидетели, свидетели на творческата Му сила. Нека Христос да се изобразява в нас за слава на Бога в този свят.

 

Молитва: Отче, помогни ни да Те опознаваме, като изучаваме Твоето слово. Нека Святият Ти Дух ни помогне да бъдем Твои свидетели в този свят и хората да виждат в нас Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво мога да направя, за да виждат хората Исус в мен?

Вернер Гътри (Алабама, САЩ)

 

Да се молим за: ДОБРОВОЛЦИТЕ В ЦЪРКВАТА.