Промяна в плана

Прочит: Римляни 8:18-30

 

„Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне – то ще устои.“

(Притчи 19:21)

 

Бях последна година в гимназията, когато започна пандемията от COVID-19. Дълго си бях представяла как ще завърша. Мечтаех си да отида на бала, да се радвам на емоционално дипломиране – всички абитуриентски преживявания. Но през 2020 година нещата, за които се бяхме трудили и които толкова очаквахме, не се случиха, както си ги представяхме.

Изпаднах в депресия, никога не се бях чувствала толкова зле. Всеки ден нещата се влошаваха и чувствах, че се отдалечавам от Бога. Но тогава не знаех, че това, което Той беше приготвил за мен, далеч надминаваше моите очаквания.

През есента постъпих в колежа присъствено. Бях изплашена и притеснена – не знаех какво да очаквам и как ще се справя при сложните обстоятелства. Но Бог ми помогна да вляза в страхотен университет, където мога да се развивам и всеки ден да чувствам Неговата доброта. Господ ме научи, че дори когато нещата не вървят по нашия план, Той е приготвил най-доброто за нас.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че се грижиш за нас дори в най-трудните времена. Помогни ни да сме верни, изпълнени с надежда и отворени за Твоите планове. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато плановете ми се променят, вярвам, че Бог е промислил за мен.

Крий (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, ЧИИТО ПЛАНОВЕ СЕ ПРОМЕНЯТ НЕОЧАКВАНО.