Промяна на посоката

Прочит: Деяния 1:4-8

 

„И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух…“

(Матей 28:19)

 

Когато бях в медицинското училище, ходех редовно на църква, но съквартирантката ми не знаеше много за Бога. Тя обаче се заинтересува от Библията, която държах до леглото си. Докато подготвях курсовата си работа, тя започна да ми задава въпроси за Исус и за християнския живот. Това понякога ме дразнеше, защото отвличаше вниманието ми, но пък ми даваше възможност да споделя своята вяра.

Тогава прочетох Лука 24:46-47, където Исус говори за Своето възнасяне: „Христос трябва да пострада и да възкръсне (…) трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи…“. Осъзнах, че не съм разбирала напълно Божията воля за моя живот. Ученето на медицина не е единствената цел. Като Христов последовател аз съм призована да проповядвам благовестието.

След като размислих малко повече върху това, започнах да говоря със съквартирантката си за Христос и учението Му. След известно време тя също стана Негов верен ученик. Насърчена от Божието слово, съм щастлива, че послушах и приех призива „да отида и да създавам ученици“.

 

Молитва: Боже, спирай ни, когато трябва да сменим посоката. Вдъхновявай ни да споделяме благовестието. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как Бог променя посоката, в която вървя?

Лилиан Салданя Кампос (Куба)

 

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА.

 

08