Промяна на света

Прочит: Лука 6:37-49

 

„И защо Ме призовавате: Господи, Господи!, а не вършите това, което казвам?“

(Лука 6:46)

 

С приятеля ми Адам бяхме на къмпинг и празнувахме решението ми да последвам Христос. Докато седях до огъня, притеснявайки се за новите си отговорности, усетих една силна и насърчителна ръка на рамото си. Знаех, че това е Исус – Емануил, Бог с нас.

Преди не ценях Божието присъствие. Като бях малък, имаше една християнска телевизионна реклама, която казваше, че Господ може да не промени обстоятелствата в живота ни, но със сигурност ще промени нас. Тогава не исках да се променям, исках само Той да оправя нещата, като извършва чудеса като тези в Библията.

След онова преживяване край огъня и след като прочетох цялата Библия, започнах да гледам отвъд чудесата. Исус искаше Неговите ученици да прилагат това, на което ги учеше, като помагат на хората и избират Него пред силата и властта. Разбрах, че ученичеството означава да бъдем променени, за да съдействаме за промяната на света, вместо да седим и да чакаме Бог да я извърши.

Да си християнин, означава не просто да викаш „Господи, Господи“, а да вършиш това, което казва Исус. Понякога следването на Христос е плашещо, понякога – неудобно, може да ни струва пари, работа, приятели, семейство, дори живота. Но Бог ни обещава да бъде с нас по пътя с Христос, както и да ни промени, за да променяме света.

 

Молитва: Боже, докато крачим с Теб, помагай ни да продължаваме да се променяме, уподобявайки се на Христос, за да помагаме в промяната на света. Амин.

 

Мисъл за деня: С помощта на Христос мога да променя света.

Джейсън Джон (Австралия)

 

Да се молим за: СМЕЛОСТ ДА СЛЕДВАМЕ ИСУС.