Просто врабче

Прочит: Лука 12:1-12

 

„Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.“

(Лука 12:6)

 

Аз и семейството ни много обичаме птиците и винаги, когато сме на открито, се опитваме да познаем всеки вид, който виждаме. Една сутрин видях непозната и много необикновена птица. Нямах бинокъл, затова се опитах да чуя как пее, но не успявах, защото многото врабчета я заглушаваха.

Тръгнах си разочарована. Погледнах нагоре и видях едно врабче, което скачаше от покрив на покрив. „Пак обикновено врабче“ – си помислих. Бях им ядосана, защото не ми позволиха да видя новата птица. Врабчетата са красиви и имат прекрасен глас, но тъй като ги виждам постоянно, не са ми интересни.

Изведнъж се сетих за Лука 12:6. Дори малкото, обикновено врабче е дадено за пример и е ценно за Бога. Често се чувстваме самотни, забравени и малоценни. Но това не ни прави такива. Можем да се радваме на врабчетата и на себе си, защото Господ ни познава и вижда, колкото и да сме малки или скромни. И доказателството за това е, че Исус умря за нас. Нашият всемогъщ Бог ни прави ценни. Както се грижи за врабчетата, така Той винаги се грижи за нас.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, знаем, че обичаш всички Свои творения. Благодарим Ти, че всички сме ценни за Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори да се чувстваме малоценни, Бог казва, че сме ценни за него.

Рути Солитарио (Филипини)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ЗАБРАВЕНИ.