Прощавайте си

Прочит: Ефесяни 4:25-32

 

„… бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.“

(Ефесяни 4:32)

 

Мивката ни беше запушена. Направихме няколко опита да я отпушим, но нямаше резултат. Наложи се да взема инструментите и да разглобя тръбите. Беше ужасно занимание. Извадих всичко, което ги беше задръстило, и мивката отново заработи.

Прошката е подобен процес. Горчивината, гневът и негодуванието затлачват живота ни. Понякога искаме просто да подминем проблема или да намерим лесно решение. Дори това да има краткосрочен ефект, болката и омразата отново изплуват.

Истинската прошка изисква усилия. Трябва да вземем подходящите инструменти, да се разровим и да извадим всяка мръсотия от сърцата си. Можем да сторим това само защото Бог пръв е простил на нас. Когато простим на хората и ги освободим от бремето на вината, собственият ни живот ще потръгне.

Прошката освобождава място за доброто, което може да струи от нас – Божията благост, любов и милост, а това е добре както за нас, така и за другите.

 

Молитва: Боже, давай ни желание и сила да прощаваме. Изчиствай живота ни от гнева и негодуванието, за да отстъпят те място на любовта. Амин.

 

Мисъл за деня: Да простиш, е трудно, но с Божията помощ – възможно.

Боб Лафордж (Ню Джърси, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТАЯТ НЕГОДУВАНИЕ.