Проявявай любов

Прочит: Ефесяни 5:1-11

 

„… ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.“

(Ефесяни 5:2)

 

Известните хора привличат светлините на прожекторите както с постиженията си, така и с личния си живот. Те са като звездите на небето и като град, който се намира на хълм – виждат се добре.

Християните в нашата страна са малко и също привличат внимание. В училище, на работа и в квартала хората знаят какво проповядва християнството и винаги ни гледат под лупа, за да видят дали думите и делата ни съответстват на това.

Понякога е трудно да проявяваш любов, защото хората не винаги са добронамерени и не всички дни са добри. Но четенето на Словото всеки ден ми напомня, че думите и делата ми определят дали Божието име ще бъде прославяно от хората около мен.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, помагай ни да носим на света Твоята любов. Нека думите и делата ни Те прославят. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Днес мога да прославям Бога с делата си.

Хуита Картини (Индонезия)

 

Да се молим за: МАЛЦИНСТВАТА В НАШАТА СТРАНА.