Първи адвент

Прочит: Йоан 8:12-20

 

„Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

(Йоан 8:12)

 

Веднъж, когато дъщеря ни беше малка, токът спря заради силна снежна буря. В началото дъщерите ни се изплашиха от тъмнината, но когато с мъжа ми Джим запалихме свещи, те се зарадваха на играещите пламъчета. Стаята постепенно се освети, докато вечеряхме и си разказвахме истории.

Има нещо успокояващо в светлината, когато всичко наоколо е тъмно и несигурно. Светлината ни дава перспектива, видимост, надежда. Исус е светлината на света, независимо колко тъмно е около нас. Той ни обещава, че ако Го следваме, никога няма да ходим в тъмнина, защото Неговата светлина ни показва пътя и ни дава пълноценен живот. Христовата светлина свети чрез нас, когато Го следваме. Нека сега, когато започват рождествените адвенти, осветяваме света с Христовата светлина.

 

Молитва: О, Исусе, благодарим Ти за Твоята животворна светлина. Нека се посветим изцяло на Теб в навечерието на Рождеството и през целия си живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще нося Христовата светлина в света.

Лоръл Морисън (Калифорния, САЩ)

 

Да се молим: ДА НАСОЧИМ ЦЯЛОТО СИ ВНИМАНИЕ КЪМ ХРИСТОС В НАВЕЧЕРИЕТО НА РОЖДЕСТВО.