Радвайте се!

Прочит: Филипяни 4:4-9

 

„Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се! Вашата кротост да бъде позната на всички човеци; Господ е близо.“

(Филипяни 4:4-5)

 

2020-та година беше трудна за всички. Нашата страна премина не само през изпитанието на пандемията, но и през политическите страсти, които продължават и до днес. Всеки ден е като кошмар и трудно намирам успокоение.

Мисля за Посланието на апостол Павел към филипяните. Той беше в затвор и църквата се притесняваше за него. Апостолът използва думата „радвайте се“ или говори за радостта 13 пъти. Но защо го прави, ако се е чувствал по-близо до смъртта? За Павел радостта и утехата идват от Господа: „Радвайте се всякога в Господа!“. Дори в най-трудните времена Бог е близо до нас и тази близост ни носи утеха и радост.

Преминавал съм през много трудни ситуации – два пъти не успявам да взема важен за кариерата ми изпит, университетът, в който работех, се закри, и двамата ми родители работят в банка, където са изложени на висок риск да се разболеят от коронавируса. Но думите на Павел ми напомнят да се радвам – сред целия този стрес – защото каквото и да се случва, Исус е нашият Спасител.

Преминаваме през болка и страдание, но Бог е верен. Нека не забравяме тази истина. В радостта ни Той ни дарява истински мир.

 

Молитва: О, Господи, Твоят мир превъзхожда всяко наше разбиране. Нека погледът ни винаги е устремен към Твоя Син – Исус, Княза на мира. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори в мрачни времена Бог е верен и ще вложи в сърцето ми радост.

Серджо Луис Алфонсо (Филипини)

 

Да се молим за: ДЪРЖАВИ, В КОИТО ИМА ПОЛИТИЧЕСКА НЕСИГУРНОСТ.