Самота

Прочит: Матей 22:34-40

 

„Да възлюбиш ближния си, както себе си.“

(Матей 22:39)

 

Социалните медии са обсебили целия ни свят. Интернет и безжичните връзки създават неописуеми възможности за комуникация. Въпреки това обществото ни все повече страда от самота. В отговор на тази нужда в някои региони се организират програми за насърчаване на социализацията. В Англия дори има служители, които помагат на хората да не изпадат в изолация и да избягват свързаните с нея здравословни проблеми. Съществуват нови стратегии за преодоляване на самотата, но каква е моята стратегия като християнка?

Една от целите ми е да обичам ближните си като себе си. Исус ни каза, че най-важната заповед е да обичаме своя Бог и ближните си. Но тя често изтъква нашите недостатъци. В магазина, в лекарския кабинет, в квартала или на друго публично място лесно мога да пренебрегна останалите хора, понякога говорейки по телефона. Вместо да общувам с тези, които са около мен, съм погълната от виртуалната комуникация. Сега се моля да бъда на разположение на хората. Усилията ни да изпълняваме заповедите на Исус и да се борим със самотата понякога изглеждат незначителни, но ако истински се стараем да обичаме Бога и ближните си, скоро ще видим промяната.

 

Молитва: Исусе, помагай ни да живеем според Твоята заповед да обичаме Тебе и своите ближни. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще показвам Божията любов, като поздравявам хората, които срещам.

Бевърли Тейлър (Аризона, САЩ)

 

Да се молим за: СВОИТЕ БЛИЖНИ.