Светлината в теб

Прочит: Лука 6:37-42

 

„Светило на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е  чисто, то и цялото ти тяло е осветено; а когато е лукаво, и тялото ти е в мрак. Затова внимавай, да не би светлината в теб да е тъмнина.“

(Лука 11:34-35)

 

Беше сутринта на Рождество Христово. Станах от леглото, влязох в банята и намерих остатъци от пяна за бръснене в мивката. „Мразя, когато не си почиства пяната“ – си помислих. Измих се, облякох се и се качих на горния етаж, където веднага забелязах пердетата намачкани. „Мразя това. Да ги оправя, когато ги дръпне.“ Отидох в кухнята да приготвя закуска и заварих кърпата сгъната в мивката вместо простряна да съхне. „Мразя…“ Тогава спрях.

В този ден трябваше да празнувам най-големия подарък на любов, който светът е получил, а аз не спирах да се ядосвам заради различния начин, по който със съпруга ми правим нещата. Отношението ми към него не беше добро.

Реших да се променя. Ден след ден търся Божията милост и любов, за да се вглеждам повече в своите грешки и да съм по-търпелива към другите.

 

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да се учим от Теб как да сме толерантни и да се отнасяме с любов към всички хора. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато другите ме дразнят, ще си припомням, че Бог ги обича.

Хелън Пейн (Англия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО МЕ ДРАЗНИ СЪС СВОИТЕ НАВИЦИ.