Светлината, която прогонва страха

Прочит: Йоан 1:1-9

 

„… народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина; и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина.“

(Матей 4:16)

 

Като малък много се страхувах от тъмното. Една нощ токът спря. Мракът постепенно изпълни стаята ми и аз се чувствах, сякаш нещо лошо се приближава към мен. Започнах да крещя и мама бързо дойде. Веднага щом фенерът ѝ освети стаята, страхът изчезна!

Този спомен ме кара да се замислям, че целият свят беше в мрак, преди Бог да извика в съществуване Слънцето. Мисля и как идването на Исус Христос – истинската Светлина – прогонва тъмнината и ни показва пътя (Йоан 1:9). Мисля си и за студената ясла, в която Той се роди. В онази нощ Бог огря земята, а Неговата светлина премахва силата на злото.

Споменът от детството ми дава и по-дълбоко разбиране на празника Рождество Христово – празника на Божията светлина, която чрез Христос ни избавя от силата на греха. Вече знам какво празнувам – Исус, Светлината на света.

 

Молитва: Боже на светлината, изпълвай сърцата ни с радостта на Рождеството, за да огрява светлината на благовестието целия свят. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Рождество е празник на Исус – Светлината на света.

Олая Муива Бенралф (Нигерия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ ФОБИЯ.