Святият Дух

Прочит: Йоан 14:15-26

 

„А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“

(Йоан 14:26)

 

Когато се записах в Библейската академия, имах чувството, че с времето ще забравя това, което съм научила. Същото чувство имах, когато посещавах библейски групи или слушах особено ценни за мен проповеди. Молех се Бог да ми помогне да запазя в сърцето си всичко.

По-късно участвах в библейска група за християнско ученичество. Там научих, че не е нужно да затормозяваме ума си с огромни количества информация, която сме чули или прочели. Това как Божието слово пуска корени и дава плодове в нас, не зависи единствено от нашите усилия, а най-вече става чрез Святия Дух.

В днешния стих се казва, че Святият Дух е с всеки от нас и ще ни напомня това, което трябва да знаем. Колко е хубаво да знаем, че не сме сами! Чрез Святия Дух можем да разчитаме, че Божията мъдрост и любов ще ни водят всеки ден.

 

Молитва: Благодарни сме, Боже, за Святия Дух, Който ни вдъхновява да отваряме умовете, очите и разбирането си, за да Те следваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Святият Дух ми помага да давам духовни плодове от изучаването на Божието слово.

Майерлинг Морено Валдирис (Венецуела)

 

Да се молим за: БИБЛЕЙСКИТЕ ГРУПИ.