Святият Утешител

Прочит: Йоан 14:23-27

 

„… за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.“

(Йоан 16:7)

 

В последните дни, които прекара със Своите ученици, Исус ги предупреждаваше за тези, които ще ги преследват заради Неговото име. Целта не беше да ги изплаши или смути, а да изгради у тях вяра и да им помогне да разберат какво ги очаква.

Разбирането на проблемите може да ни помогне да ги преодолеем. Горд съм, че мога да го кажа с увереност. През живота си съм преминал през много изпитания, но съм се справял, когато съм разбирал същността на проблема и съм се доверявал на Бога да ми покаже изходен път.

Исус знаеше, че на учениците няма да им е лесно, затова ги увери, че не са сами, че Святият Дух ще ги утешава в трудностите, ще им дава мир във време на тревога. Това прави Той и за нас – успокоява ни и прогонва страха.

Вярвам, че Бог иска да знаем, че не сме сами – че Святият Дух ни носи мир, учи ни и подновява нашата надежда в Бога. Нека Му се доверим.

 

Молитва: Боже, благодарни сме за Святия Дух, Който ни помага да се справим с предизвикателствата. Благодарим Ти за мира, който само Утешителят може да ни дари. Амин.

 

Мисъл за деня: Във време на страх ще потърся Святия Дух за утеха.

Марк Ешун (Гана)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ПОСТОЯНЕН СТРАХ.