Семена на вярата

Прочит: 1 Коринтяни 3:5-11

 

„… когото пратих до вас нарочно за това – да узнаете нашето състояние и той да утеши сърцата ви.“

(Ефесяни 6:22)

 

Водя музикалното служение в един християнски лагер, който подпомага възрастни хора с проблеми, причинени от забавено развитие. Организираме богослужения, в които съчетаваме музикалните изпълнения на Божието слово с движения, за да са по-достъпни за хората, които не могат да говорят.

В началото се питах дали това помага. Един ден, докато ходех из лагера, покрай мен мина един от участниците – Джош, който си тананикаше нещо. Когато ме видя, се усмихна и започна да прави движенията с ръце, които бяхме научили към една песен. Това ме изпълни с радост и аз се присъединих към песента. Прегърнахме се и той продължи.

Писанието не е достъпно за всички. Ето защо за мен е толкова важно да търсим начини да го споделяме в различни форми, така че да достига до сърцата на хората. При онази случка благодарих на Бога, че ми е дал дарбата да свързвам музиката с Неговото слово така, че то да бъде запомняно.

Когато се питаме дали това, което правим в името на Христос, има смисъл, можем да Го попитаме и да сме сигурни, че ще разберем – ако не сега, то във вечността.

 

Молитва: Боже, помагай ни да споделяме Твоето слово с всички около нас, особено с тези, които нямат лесен достъп до него. Амин.

 

Мисъл за деня: Усилията ми да споделям Божието слово никога не са безрезултатни.

Лори Нес Мейнзър (Ню Йорк, САЩ)

 

Да се молим за: ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАБАВЕНО РАЗВИТИЕ.