Силата на думите

Прочит: Яков 3:9-18

 

„Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Теб, Господи, канара моя и избавителю мой.“

(Псалм 19:14)

 

Думите имат сила. Някои са като балсам за душата, а други режат като нож. На място, където не пребъдват в Божия Дух, острите и нараняващи думи са в изобилие.

Християните са призовани да изразяват вярата си в своите думи и дела. Нашият Учител, Исус, утешаваше хората, които преживяваха загуба, прощаваше грешките, носеше мир, даряваше живот, мир и надежда там, където имаше страх и тревога. В много случаи благодатните Му думи променяха животи.

Днес някой наш познат може да има нужда да чуе думи на надежда, вяра и любов. Можем да следваме Христовия пример и да използваме силата на думите, за да споделяме Благата вест.

 

Молитва: Влагай в устата ни правилните думи, Боже, за да знаят хората, че сме Христови ученици. Молим се, както Той ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Днес ще говоря думи на надежда, като споделям Благата вест.

Хулианис Баес де Рикардо (Доминиканска република)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е НАРАНЕН ОТ МОИТЕ ДУМИ.

 

 

 

28