Скрита красота

Прочит: Филипяни 1:1-6

 

„… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“

(Филипяни 1:6)

 

Реших да поправя една стара мебел и мислех, че няма да има нужда от много работа. Но премахването на първия пласт мръсотия доведе до премахването на още пластове, за да се види красотата на дървото. Докато работех, се питах дали тази мебел си струва усилията, или просто трябва да я изхвърля.

Замислих се, че Бог действа по подобен начин. Той ни гледа като Свои прекрасни деца, независимо че имаме недостатъци. Понякога се налага да премахне нещо от живота ни, за да разкрие красотата, която се крие в нас. Като онази стара мебел ние можем да станем много по-добри. Бог може да ни помогне да проявим добрите си черти и своята уникалност. Той никога няма да ни отхвърли. Просто трябва да Му позволим да довърши доброто дело, което е започнал в нас.

 

Молитва: Боже, премахни това, което ни пречи да покажем доброто в себе си. Използвай ни да Ти служим. Амин.

 

Мисъл за деня: Независимо от недостатъците ми, Бог вижда красотата в мен.

Деби Пърсъл (Флорида, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ С ДЪРВО.