Споделяне на благословенията

Прочит: 1 Коринтяни 9:19-23

 

„Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в него.“

(1 Коринтяни 9:23)

 

Започнах да посещавам една млада жена, която живееше в беден квартал. Тя беше болна и на легло от дни и нямаше кой да се грижи за нея. При всяко посещение искаше да ѝ изпея песен и да ѝ почета от Библията.

Винаги слушаше внимателно и не говореше. Един ден ми прошепна: „Благодаря ти, че се отнасяш с мен като с човек. Тази седмица мога да почувствам любовта на Исус. Моля те, помоли Го да ме приеме за Своя дъщеря. Вярвам, че Той е моят Спасител, и искам да Го приема в сърцето си, преди да си отида. Моля те, помоли Го да ме приеме във вечността“.

Малко след моята молитва тя наистина премина във вечния си дом. Апостол Павел пише, че е направил себе си роб на всички, въпреки че е свободен, заради благовестието, за да участва и той в него. Исус иска да видим възможностите си като благословение за много хора, не само за нас, но и за общата полза.

 

Молитва: Исусе, благодарим Ти за възможностите да Ти служим и да показваме Твоята любов на хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Смирявайки себе се, за да служа на другите, мога да съм Божие благословение за мнозина.

Линда Чандра (Индонезия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, ЗА КОИТО НЯМА КОЙ ДА СЕ ГРИЖИ.