Справяне с проблемите

Прочит: 1 Петр. 5:6-11

 

„А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.“

(1 Петр. 5:10)

Преди два дни със сестра Алегриа бяхме притеснени по време на вечерната си молитва от един бръмбар, който кацна на фенера ни. Това малко създание не спря там, а започна да лази по нас, като издаваше ужасно бръмчене. Ние го отстранявахме, но беше почти невъзможно да се съсредоточим в молитвата. Той не хапеше и не исках да го убивам, въпреки че за момент си го помислих. Хванах го в ръка и го изнесох навън. Най-сетне можехме да се молим спокойно.

Това е добър пример как да се справям с трудностите, които застават на пътя ми. Грехът, изкушението, тревогата и дори съвсем дребни неща могат да ме отдалечат от Бога по време на богослужение или молитва. Те могат да ми попречат да живея праведно. Когато това стане, вместо да игнорирам проблемите или да се опитвам да ги отстраня от погледа си, ще се изправя срещу тях и ще ги поверя на Бога. Той има силата да ги разреши и да ме води, накъдето иска.

Този процес може да е труден, но си заслужава. Когато поверяваме на Бога не само прославата, но и проблемите си, вярата ни ще се усилва и ще намерим мир.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, помогни ни да спрем да се взираме в проблемите си и да се насочим към Теб и това, което е важно в живота ни. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да предам на Бога проблемите си и да получа Неговия мир.

Сестра Конфианца дел Сеньор (Хондурас)

 

Да се молим: ДА УСТОИМ НА ИЗКУШЕНИЯТА.