Сред пожарището

Прочит: Исая 61:1-6

 

„Духът на Господа Йехова е на мен (…) да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.“

(Исая 61:1, 3)

 

Докато пътувахме с автобус при едно скорошно ходене до Аляска, забелязахме терен с няколко редици изгорели дървета. Точно до грозните пънове цъфтяха красиви розови цветя. Видях същите, когато се изкачвахме на една планина. По-късно водачът ни обясни, че това е върбовка, наричана още „огнен бурен“. Тя обикновено никнела на места, където се е случило нещо катастрофално, например пожар.

Бог също има начин да ни подаде ръка там, където преминаваме през бедствие. Както казва пророк Исая, Той дарява красота там, където има пепел, и радост – там, където има плач. Както беше със Седрах, Мисах и Авденаго в огнената пещ (Даниил 3), така е и с нас сред пожарищата на живота.

Когато преминаваме през изпитания, ограничената ни човешка природа може да ни попречи да съзрем красотата, която е отвъд тях. Но Бог вижда всичко и е с нас във всичко, за да ни даде утеха.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни избавяш от бедите. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да направи нещо красиво от най-мрачната ситуация.

Лаверн Уилямс (Джорджия, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЛЕД ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ.