Създадени с цел

Прочит: Римляни 12:4-8

 

„Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“

(Псалм 139:14)

 

Бях много затворено дете – винаги говорех последен, не намирах лесно приятели, трудно започвах разговор. Въпреки че знаех какво искам да кажа, полагах усилия, за да се изразя. Изпитвах недоволство към Бога, задето ме беше направил такъв. Исках да съм по-отворен и да общувам с повече лекота, но не можех да се променя.

Не харесвах тези свои черти, докато не дойде време да започна служение. Като младежки пастор се налагаше да слушам внимателно историите на другите и да им давам правилните съвети. Едва тогава осъзнах, че Бог ми е дал ценни качества. Благодарение на тях мога да стигам по-лесно до истината, да анализирам ситуациите и да давам точните съвети. Това, че бях бърз да слушам и бавен да говоря, ми помогна в служението.

Бог знае бъдещето ни и ни е приготвил за него, като ни е дал възможностите и качествата, които най-много съответстват на нашето призвание. Може да сме различни от хората, които харесваме, но всеки има своята индивидуалност. Нека спокойно да приемем, да оценим и да се зарадваме на своите черти и качества – Бог ни е създал такива и има цел за нас.

 

Молитва: Господи, помогни ни да виждаме себе си такива, каквито Ти ни виждаш, и да се ценим, защото сме Твои творения. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се радвам, защото Бог ме е създал и ми е дал всичко, за да Го прославям.

Муива Бенралф Олая (Нигерия)

 

Да се молим за: МЛАДЕЖКИТЕ ПАСТОРИ.