С желание

Прочит: Лука 15:8-10

 

„Търсете Господа и Неговата сила; търсете лицето Му винаги.“

(Псалм 105:4)

 

Преди известно време с жена ми бяхме на паркинга пред един ресторант и забелязахме, че върху задния капак на една от тръгващите коли има нещо. Когато се приближих, видях, че е портмоне. Веднага го взех и почуках на вратата на шофьора. Жената беше много изненадана, не разбираше какво се случва. Но когато ѝ подадох портмонето, погледът ѝ засия от благодарност.

В днешния библейски откъс Исус използва като пример радостта от нещо изгубено, когато говори за спасението. Исус, Добрият пастир, не спира да ни търси, но понякога се питам ние търсим ли Го. Имаме ли същото желание да Го открием и да споделяме вестта за спасението? Понякога може да открием, че сме оставили Исус „на задния капак“. Прекалено сме погълнати от желанията и нуждите си и сме далече от Него, не осъзнаваме, че сме захвърлили най-ценното, което имаме.

Винаги можем да помолим Бог да възвърне желанието ни да търсим и споделяме любовта на Исус. Колкото и далеч да сме стигнали по пътя, Бог е там, готов да ни прости и да ни приеме при Себе Си.

 

Молитва: Боже, прости ни, когато оставяме вярата на заден план, и ни помогни да търсим с желание Твоята мъдрост ден след ден. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще тътря Исус с такова желание, с каквото Той търси мен.

Травис Тийг (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВЯРАТА.