С кротост

Прочит: Матей 11:28-30

 

„Вашата кротост да бъде позната на всички човеци; Господ е близо.“

(Филипяни 4:5)

 

Аз съм мотивиран човек. Обичам да постигам целите си и да изпълнявам всички задачи, които съм си поставила. Още като дете бях със състезателен дух, дори в обикновените игри. Когато пораснах, имах твърдото убеждение, че трябва да даваме всичко от себе си и да сме най-добрите.

Това отношение към живота често ми се е отплащало, но малко хора знаят колко съм строга към себе си. Аз съм най-големият си критик и винаги намирам недостатъци в думите и постъпките си. Гледам под лупа представянето си в работата, вкъщи, в служението и в личните си взаимоотношения. Очаквам от себе си толкова, колкото другите не очакват от мен.

Напоследък Бог ми показва нещо различно. На Исус Му престоеше важна мисия, но как подходи Той? Със смирен и кротък дух. От извора на божествената любов извираха кротост, изцерение и възстановяване. Мисля, че Бог иска да си поставяме правилните цели и да ги преследваме по правилния начин.

 

Молитва: Боже, когато си поставяме цели, помагай ни да щадим себе си и другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато проявя прекален критицизъм към себе си, си припомням за бъда кротка като Исус.

Пиюми Капугеекияна (Шри Ланка)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СА ПРЕКАЛЕНО ВЗИСКАТЕЛНИ КЪМ СЕБЕ СИ.