С очите на любовта

Прочит: 2 Коринтяни 2:5-15

 

„Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.“

(2 Коринтяни 2:14)

 

Когато се омъжих, имах котка на име Джуджу. Съпругът ми никога не беше гледал котка и се притеснявах как ще се разбират. В началото пазеха известна дистанция, но когато Джуджу прояви приятелски чувства, той започна да я глези като дете.

Колкото повече се привързваше към нея, толкова повече съпругът ми започна да забелязва котките около блока, под колите и на улицата. Те не се появиха изведнъж – винаги си бяха там, но мъжът ми започна да ги вижда, когато заобича котките.

Така става и с отношението ни към Бога – когато се привържем към Него, виждаме все по-ясно действието Му в света. Учим се да Го забелязваме на неочаквани места и да разпознаваме Неговите дела. Упражняваме се в това да гледаме на хората с любов и да искаме и те да познават Божията любов. Чрез Своята благодат и Святия Дух Христос ни дава нов поглед.

 

Молитва: Боже, благослови ни с очи, с които да Те виждаме в този свят. Помогни ни да бъдем благоухание за Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Светът придобива нов смисъл, когато го гледам с очите на любовта.

Хисако Адачи (Япония)

 

Да се молим за: НЯКОГО, КОГОТО СМЕ ПРЕНЕБРЕГВАЛИ.