Твърда увереност

Прочит: Матей 6:25-34

 

„А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“

(Евреи 11:1)

 

Един ден започнах да се тревожа за бъдещето си. Питах се дали съм взела грешно решение и се чувствах объркана и изплашена. Исках Бог да ми говори и да ми помогне, но нищо не се променяше. Опитах се да си спомня библейски стих, който да ме насърчи, но не успях. Започнах да губя надежда.

По-късно видях пост в социалната мрежа, който съдържаше думата „несигурност“ и препратка към Евреи 11:1. Веднага го прочетох няколко пъти. Разбрах, че вярата премахва несигурността и страха.

Често се тревожа за бъдещето и за това дали съм избрала правилното образование и работа. Но Библията ме учи, че вярата ще ме освободи от страха.

Единадесетата глава от Посланието към евреите ни напомня, че когато се чувстваме притеснени за бъдещето, можем да се доверим на Бога, в Чиято ръка е всичко и Който иска най-доброто за нас. С тази увереност можем да се изправим срещу несигурността и да насърчим и другите да го сторят.

 

Молитва: Господи, помогни ни да вярваме в Теб и да се освободим от страха, като Ти поверим своето бъдеще. Амин.

 

Мисъл за деня: Вярвам, че Бог иска най-доброто за мен.

Керън Филипс (Индия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ ЗА СВОЕТО БЪДЕЩЕ.