Усилията на всички са ценни

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-20

 

„Защото както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат същата служба, така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос (…) имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“

(Римляни 12:4-6)

 

Седях в църквата и се наслаждавах на прекрасния хор, който изпълняваше музиката с ръчни камбанки. Те бяха искрящи, във всякакви размери, наредени на маса с покривка. Изпълнителите носеха бели ръкавици и очакваха ръководството на диригента. Всяка камбанка имаше свой глас, който отзвучаваше в салона. Заедно сътворяваха най-красивата музика, която бях чувала. Мислех си, че Бог със сигурност се радва на този звук, който Го възхвалява (Псалм 98:4).

Тогава осъзнах, че хорът прилича на самата църква – тялото Христово (Ефесяни 1:22-23). Апостол Павел я сравнява с човешкото тяло и казва, че всяка част е важна, колкото останалите. Всеки има съществена роля в укрепването на Христовото тяло. Както хорът се нуждае от диригент, така и ние имаме нужда от водителството на Исус. Сега знам, че колкото и незначителни да се чувстваме, всичко, което правим, е важно за Него. Когато допълваме делото на останалите, като използваме дадените ни дарби, прославяме Господа!

 

Молитва: Господи, благославяй ни в служението на Твоето царство и ни давай сила. Нека се насърчаваме един друг, като помним, че усилията на всички са еднакво ценни за Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки има своето място в служението.

Пола Мей Скот (Флорида, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ОТ НАСЪРЧЕНИЕ.