Утеха в загубата

Прочит: Йоан 11:28-37

 

„Исус се просълзи.“

(Йоан 11:35)

 

„Нищо повече не може да се направи.“ Когато дъщеря ми ми каза, че съпругът ѝ ще постъпи в хоспис, не намерих думи за молитва. Как да се моля за един млад човек, който си отива от рак? Как да изразя мъката на хората, които го обичат? Мислех, че Исус не може да ме разбере.

Тогава прочетох как Той отива във Витания, защото приятелят Му Лазар е починал. Макар че скоро щеше да го възкреси и отново да се радват заедно, Той се просълзи. Исус знаеше какво причинява загубата на близък човек. Той знаеше какво е да си с неговите близки в този момент. Исус знаеше какво скръб е изпълнила сърцето ми, Той също беше плакал. След момента, в който се разчувства заради Лазар, Исус изтри очите Си, успокои присъстващите и изпълни волята на Своя Отец.

В тази загуба разбрах, че когато страдам, Исус също страда. Той разбира болката ми. Не винаги я премахва веднага, но остава с мен. Увереността, че Исус разбира моята скръб, ме насърчава да се обръщам към Него в молитва. Зная, че и Той е изпитвал скръб, както и че в небето отново ще бъда със своите близки.

 

Молитва: Исусе, бъди с нас, докато преминаваме през скръб. Помагай ни да намираме утеха в Твоето присъствие и в окончателната Ти победа над смъртта. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус е с нас в скръбта.

Уенди Кувилон (Луизиана, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СКЪРБЯТ.