Хвърли мрежата

Прочит: Лука 5:1-11

 

„А Симон отговори: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но щом казваш, ще хвърля мрежите.“

(Лука 5:5)

 

Петър беше рибар и разбираше от своята работа. Но ето че един непознат започна да го учи как да лови риба. Представям си учениците в ладията, които вероятно са мислели как да откажат учтиво изненадващото предложение. Те със сигурност са имали причини – трудили са се дълго и в подходящото време, мрежите са почистени, време е за почивка. Но когато послушаха Исус, ладията се напълни с риба.

Аз много приличам на Петър. Смятам, че съм експерт по точното време за благовестие. Когато Бог ме призове, имам много причини да откажа: не намирам точните думи, не знам правилния отговор, изглеждам глупаво. Тогава се сещам, че Святият Дух води хората при Бога. Това, което се иска от мен, е да бъда вярна на Христовото поръчение и да хвърлям мрежата. Исус е с мен и ми казва: „Не се страхувай“.

 

Молитва: Води ни, Святи Душе, за да чуваме Твоя призив и с вяра да хвърляме мрежата дори когато не се чувстваме уверени. Амин.

 

Мисъл за деня: Святият Дух променя сърцата, когато споделям вестта за спасението.

Ронда Дъглас (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА СПОДЕЛЯТ СВОЯТА ВЯРА.