Хранилка за птици

Прочит: Матей 6:25-34

 

„Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?“

(Матей 6:26)

 

Погледнах към двора и се усмихнах, когато видях хранилката за птици, която висеше на едно от дърветата. Няколко семенца бяха останали от зимата, а птиците се чуваха в далечината. Спомних си деня, в който я купих.

Тогава в картата ми имаше по-малко пари от очакваното – компанията преминаваше през труден период и не бях получил бонус. Трябваше да плащам за медицински услуги и да се грижа за растящото си семейство. Когато изчислих сметките, започнах да се притеснявам. На следващия ден прочетох днешния библейски прочит: „Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?“. Тези думи дойдоха в точния момент и аз реших да направя две неща: да дам десятък, преди да платя сметките, и да купя хранилка за птици.

Сега, години по-късно, когато ми е трудно и всичко ми се струва несигурно, поглеждам към хранилката и си напомням, че съм много по-ценен от птиците, за които Бог се грижи всеки ден.

 

Молитва: Боже, когато се тревожим и животът ни е несигурен, помагай ни да търсим първо Тебе и да се доверяваме с радост и надежда, че Ти ще се погрижиш за всичко. Амин.

 

Мисъл за деня: Кое ми помага да се доверявам на Божията грижа?

Касиус Ру (Южна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА НАТОВАРЕНИ С НЕОЧАКВАНИ РАЗХОДИ.