Христови последователи

Прочит: Лука 10:1-12

 

„Идете: ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.“

(Лука 10:3)

 

Споменът за бомбените нападения по време на богослуженията в три църкви в Сурабая през 2018 г. още е жив в ума ми. Това беше ужасен момент, особено за християните в Индонезия. Много хора бяха ранени или убити и се молехме това никога повече да не се повтори.

Да си християнин, невинаги е лесно. Дори Исус казва, че ни изпраща като овце сред вълци. Може да е опасно да следваш Христос. Но Той ни обещава, че ще бъде с нас, ако Го следваме с вяра.

Казва ни още да обичаме неприятелите си. Дори когато хората ни мразят, потискат или преследват, не бива да таим злоба. Трябва да търсим тяхното добро, да се молим за тях и да им помагаме. Ние сме деца на нашия небесен Отец и Христовата любов пребъдва в нас чрез Святия Дух.

 

Молитва: Небесни Отче, давай ни сила и смелост да следваме Христос, да споделяме Благата вест и да обичаме враговете си. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Следването на Христос не е лесно, но Духът винаги ни помага.

Матиъс Клаус (Индонезия)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНИТЕ, КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ НА ПРЕСЛЕДВАНЕ.