Христово благоухание

Христово благоухание

Прочит: 2 Коринтяни 2:14-17

 

„Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват.“

(2 Коринтяни 2:15)

 

По пътя към църквата една неделна сутрин долових приятно ухание. Погледнах нагоре и видях цъфнало маслиново дърво. Всяко цветче пръскаше аромат. Това ме изпълни с радост и благодарих на Бога за чудното Му творение.

Уханието ми напомни за днешния прочит от 2 Коринтяни. Срещала съм хора, които са Христово благоухание и са ми помагали да усетя Божието присъствие. Винаги съм искала да бъда като тях, но не съм уверена в себе си. Чрез онези маслинови цветове Бог ми даде увереност да не се сравнявам с другите. Те са по-малки от розовите и цъфтят в различно време, но когато разцъфнат във времето, определено от Бога, ни радват със своята красота. Освен това няма нужда да разчитам единствено на собствените си сили. Бог, Който се грижи за цялото творение, ще ми помага да разпространявам уханието на вярата.

 

Молитва: Боже на творението, благодарим Ти за Твоята любов. Нека всички бъдем Христово благоухание в този свят. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ще ми помогне да споделям Благата вест по свой начин.

Хисако Адачи (Япония)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ЦВЕТЯ.